FlexSim GP

Inštalačný súbor pre Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Vista.


Meno a priezvisko*

Názov vašej organizácie / firmy*

E pošty*

Telefónne číslo*

Stiahnutý program bude určený pre použitie*
ObchodnéVedeckýNon-profitSúkromný

Štát činnosti*

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem spoločnosti InterMarium Sp. z o.o., so sídlom ul. Starowiślna 54/14, 31-037 Krakow, Poľsko povolenie so spracúvaním osobných údajov pre marketingové služby.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem spoločnosti InterMarium Sp. z o.o., so sídlom ul. Starowiślna 54/14, 31-037 Krakow, Poľsko povolenie so spracúvaním osobných údajov na účely poskytovania FlexSim softvérových služieb.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem spoločnosti InterMarium Sp. z o.o., so sídlom ul. Starowiślna 54/14, 31-037 Krakow, Poľsko povolenie so spracúvaním osobných údajov pre komerčné služby.

S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť zaslaním e-mailu na adresu: biuro@flexsim.pl

Zásady ochrany osobných údajov .

*povinné